องค์ประกอบศิลป์

ISBN : 9786165121699

ผู้แต่ง : สมภพ จงจิตต์โพธา

รวบรวมความรู้และความเข้าใจทางด้านองค์ประกอบศิลป์โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 1.พื้นฐานทางทัศนศิลป์ 2.หลักการทางทัศนศิลป์ ผู้เขียนได้เชื่อมโยงเนื้อหารวมไปถึงการออกแบบตกแต่ง จัดสวน กราฟิก สถาปัตย์ ออกแบบเสื้อผ้า ฯลฯ


ราคา 290 บาท


ราคาปกติ ส่วนลด ราคาพิเศษ
290.00 29.00 261.00