Text member

Go

 

โครเชต์ถัก...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน...

ราคา 200 บาท

  

 

วาดภาพสีน้...
ผู้แต่ง : พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการวาดภาพสี...

ราคา 300 บาท

  

 

บุปผาศิลป์...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมภาพถ่ายงานมหกรรมด...

ราคา 120 บาท

  

 

สร้อยข้อมื...
ผู้แต่ง : น้ำค้าง จินดาศักดิ์
หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่ได้พัฒนาสร้างส...

ราคา 180 บาท

  

 

ศิลปะการแก...
ผู้แต่ง : โสภา สำราญสุข
หนังสือเล่มนี้เป็นแนวและสไตล์ของผู้เขียน...

ราคา 200 บาท

  

 

แกะสลักมะล...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
หนังสือเล่มนี้นำเสนอการแกะสลักมะละกอไว้ห...

ราคา 180 บาท

  

 

สอนพับริบบ...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวมรูปแบบการประ...

ราคา 250 บาท

  

 

วาดเส้นสถา...
ผู้แต่ง : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ
หนังสือแนวงานวาดเส้นเฉพาะทางด้านสถาปัตยก...

ราคา 250 บาท

  

 

การร่างภาพ...
ผู้แต่ง : อ.สุวัฒน์ แสนขัติ
หนังสือเล่มนี้สอนการร่างภาพจิตรกรรมไทยเป...

ราคา 320 บาท

  

 

ไม่ยากอย่า...
ผู้แต่ง : น้ำค้าง จินดาศักดิ์
หนังสือเล่มนี้นำเสนอขั้นตอนวิธีทำกรอบรูป...

ราคา 180 บาท

  

 

กระเป๋าผ้า...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเทคนิคการตัดเย็บที่ไ...

ราคา 200 บาท

  

 

ตุ๊กตา &am...
ผู้แต่ง : วนัสนันท์ หาระสาร
หนังสือเล่มนี้เสนอวิธีการนำผ้าใยบัวสีสวย...

ราคา 200 บาท

  

 

กิ๊ฟช็อปคร...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไอเดียการตกแต่ง ป...

ราคา 200 บาท

  

 

ศิลปะการจั...
ผู้แต่ง : เอกพล ศรีคงรักษ์
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีทำใน...

ราคา 160 บาท

  

 

พื้นฐานลวด...
ผู้แต่ง : นฤทธิ์ วัฒนภู
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะไทยแบบเอกรงค์ใ...

ราคา 220 บาท