Text member

Go

 

ตัดเย็บเสื...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแบบเสื้อทั้งชุดลำ...

ราคา 200 บาท

  

 

กระหนก นาร...
ผู้แต่ง : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาและภาพ...

ราคา 230 บาท

  

 

16 แพทเทิร...
ผู้แต่ง : อำไพพร เฉยดี...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการประดิษฐ์...

ราคา 180 บาท

  

 

การแกะ ปอก...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอการแกะสลักผลไม้เพื่อ...

ราคา 170 บาท

  

 

วาดการ์ตูน...
ผู้แต่ง : จักรกฤษณ์ นิลทะสิน...
เป็นหนังสือสอนวาดรูปการ์ตูนตั้งแต่พื้นฐา...

ราคา 240 บาท

  

 

ซูชิโครเชต...
ผู้แต่ง : ิจิฬาพร ยศสาย...
หนังสือเล่มนี้เป็นการสอนถักโครเชต์ในรูปแ...

ราคา 180 บาท

  

 

สวนสัตว์นั...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย...
หนังสือเล่มนี้เป็นตุ๊กตาถักที่เหมาะกับผู...

ราคา 200 บาท

  

 

ม้วน พับ จ...
ผู้แต่ง : อุมาวดี ทรัพย์สิน...
หนังสือเล่มนี้ได้แสดงรูปแบบการม้วนและการ...

ราคา 175 บาท

  

 

การถักรองเ...
ผู้แต่ง : สุนันท์ ชูนวน...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแบบถักโครเชต์ รอง...

ราคา 175 บาท

  

 

งานตัดเย็บ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยว...

ราคา 180 บาท

  

 

DIYดัดแปลง...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอวิธีดัดแปลงเสื้อผ...

ราคา 180 บาท

  

 

มือใหม่ตัด...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้สามารถเรียนรู้พื้นฐานการตั...

ราคา 180 บาท

  

 

เหรียญโปรย...
ผู้แต่ง : วราภรณ์ ประมวลศิลป์...
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงรูปแบบเหรียญแบบแ...

ราคา 180 บาท

  

 

บายศรีพญาน...
ผู้แต่ง : พิชิต อุดมพันธ์...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ...

ราคา 180 บาท

  

 

บายศรีพิธี...
ผู้แต่ง : อุมาวดี ทรัพย์สิน...
หนังสือเล่มนี้ได้นำรูปแบบของบายศรีที่ใช้...

ราคา 180 บาท