Text member

Go

 

ทฤษฎีสี (ฉ...
ผู้แต่ง : สมภพ จงจิตต์โพธา...
เป็นหนังสือการเรียนการสอนระดับ ปวช. สาขา...

ราคา 240 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
เป็นการประดิษฐ์โดยการนำใบไม้ต่างชนิดและใ...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
หลอดมีสีสันที่สวยงาม มีรูปทรงที่สามารถนำ...

ราคา 160 บาท

  

 

ดอกไม้จากใ...
ผู้แต่ง : ณภัทร ศิรินาวิน...
หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางการพับม้วนดอกไม้...

ราคา 160 บาท

  

 

กลวิธีการเ...
ผู้แต่ง : ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์...
หนังสือเล่มนี้เป็นงานทางด้านจิตรกรรไทยมี...

ราคา 390 บาท

  

 

ประดิดประด...
ผู้แต่ง : สุวิทย์ แสงฉาย...
หนังสือเล่มนี้ได้สอนเกี่ยวกับการทำดอกไม้...

ราคา 80 บาท

  

 

พื้นฐานการ...
ผู้แต่ง : ผศ.มัย ตะติยะ...
เป็นการสร้างสรรค์เทคนิค ขั้นตอน วิธีการว...

ราคา 159 บาท

  

 

พื้นฐานการ...
ผู้แต่ง : ผศ.มัย ตะติยะ...
เป็นการสร้างสรรค์เทคนิค ขั้นตอน วิธีการว...

ราคา 159 บาท

  

 

พื้นฐานการ...
ผู้แต่ง : ผศ.มัย ตะติยะ...
เป็นการสร้างสรรค์เทคนิค ขั้นตอน วิธีการว...

ราคา 159 บาท

  

 

ตัดเย็บเสื...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแบบเสื้อทั้งชุดลำ...

ราคา 200 บาท

  

 

กระหนก นาร...
ผู้แต่ง : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาและภาพ...

ราคา 230 บาท

  

 

16 แพทเทิร...
ผู้แต่ง : อำไพพร เฉยดี...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการประดิษฐ์...

ราคา 180 บาท

  

 

การแกะ ปอก...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอการแกะสลักผลไม้เพื่อ...

ราคา 170 บาท

  

 

วาดการ์ตูน...
ผู้แต่ง : จักรกฤษณ์ นิลทะสิน...
เป็นหนังสือสอนวาดรูปการ์ตูนตั้งแต่พื้นฐา...

ราคา 240 บาท

  

 

ซูชิโครเชต...
ผู้แต่ง : ิจิฬาพร ยศสาย...
หนังสือเล่มนี้เป็นการสอนถักโครเชต์ในรูปแ...

ราคา 180 บาท