Text member

 

มือใหม่ตัด...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้สามารถเรียนรู้พื้นฐานการตั...

ราคา 180 บาท

  

 

บายศรีพญาน...
ผู้แต่ง : พิชิต อุดมพันธ์...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ...

ราคา 180 บาท

  

 

เหรียญโปรย...
ผู้แต่ง : พรวิษา ลิ้มอิ่ม...
เป็นหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวิธีการพับเห...

ราคา 200 บาท

  

 

ศิลปะการจั...
ผู้แต่ง : ธนกฤต แย้มประยูร...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสิ่งที่ได้พบจากปร...

ราคา 160 บาท

  

 

การพับริบบ...
ผู้แต่ง : ศุภลักษณ์ ทับทวี...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบการพับริบบิ...

ราคา 160 บาท

  

 

พื้นฐานการ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอการแกะสลักแตงโมหล...

ราคา 160 บาท

  

 

โครเชต์ถัก...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย...
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน...

ราคา 200 บาท

  

 

สอนพับริบบ...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย...
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวมรูปแบบการประ...

ราคา 250 บาท

  

 

ศิลปะการจั...
ผู้แต่ง : เอกพล ศรีคงรักษ์...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีทำใน...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ชัยเกียรติ ศรีอ่อนจันทร์ / วร...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบการประดิษฐ์...

ราคา 200 บาท

  

 

หมวกถักโคร...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมรูปแบบของการถักไห...

ราคา 200 บาท

  

 

การตัดเย็บ...
ผู้แต่ง : มาณี กสิกรอุดมไพศาล...
หนังสือเล่มนี้ได้สานต่อจากเล่มแรกด้วยการ...

ราคา 200 บาท

  

 

การตัดชุดส...
ผู้แต่ง : มาณี กสิกรอุดมไพศาล...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอวิธีการคำแนะนำตลอ...

ราคา 200 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : สมพร สินกั่ว...
นำเสนอวิธีการประดิษฐ์และจัดดอกไม้สดแบบไท...

ราคา 200 บาท

  

 

สวนสัตว์นั...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย...
ตุ๊กตาชุดนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังฝึกหัดถัก...

ราคา 200 บาท