Text member

 

สอนพับริบบ...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวมรูปแบบการประ...

ราคา 250 บาท

  

 

ศิลปะการจั...
ผู้แต่ง : เอกพล ศรีคงรักษ์
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีทำใน...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ชัยเกียรติ ศรีอ่อนจันทร์ / วร...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบการประดิษฐ์...

ราคา 200 บาท

  

 

หมวกถักโคร...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมรูปแบบของการถักไห...

ราคา 200 บาท

  

 

การตัดเย็บ...
ผู้แต่ง : มาณี กสิกรอุดมไพศาล
หนังสือเล่มนี้ได้สานต่อจากเล่มแรกด้วยการ...

ราคา 200 บาท

  

 

การตัดชุดส...
ผู้แต่ง : มาณี กสิกรอุดมไพศาล
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอวิธีการคำแนะนำตลอ...

ราคา 200 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : สมพร สินกั่ว
นำเสนอวิธีการประดิษฐ์และจัดดอกไม้สดแบบไท...

ราคา 200 บาท

  

 

สวนสัตว์นั...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย
ตุ๊กตาชุดนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังฝึกหัดถัก...

ราคา 200 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล
เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษประจำชาติกลุ่...

ราคา 200 บาท

  

 

ศิลปะการจั...
ผู้แต่ง : แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ
การนำผ้าที่มีน้ำหนักชนิดต่างๆ มาห่อหุ้มร...

ราคา 180 บาท

  

 

แกะสลักผัก...
ผู้แต่ง : แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ
เป็นการแกะสลักผักพื้นฐานแบบง่ายๆ แล้วนำช...

ราคา 180 บาท

  

 

จัดบอร์ดดอ...
ผู้แต่ง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล
การสร้างสรรค์ผลงานที่ทำขึ้นจากการเลียนแบ...

ราคา 180 บาท

  

 

IDEA งานผ้...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์กระเป๋าปิ๊กแป๊กหลาย...

ราคา 180 บาท

  

 

เดคูพาจใคร...
ผู้แต่ง : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง/กีรติญา ส...
นำเสนอการทำเดคูพาจตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเทค...

ราคา 300 บาท

  

 

กระเป๋าเชื...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย
รวมเทคนิคการถักกระเป๋าโครเชต์เชือกร่มรูป...

ราคา 200 บาท