Text member

 

กรอบพระวิจ...
ผู้แต่ง : อุษากร จั่นแก้ว
การเรียงร้อยคริสตัลเป็นกรอบพระ ด้วยรูปแบ...

ราคา 160 บาท

  

 

กรอบพระคริ...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง
ขั้นตอนการร้อยคริสตัลเป็นกรอบพระรูปทรงต่...

ราคา 160 บาท

  

 

กระเป๋าเมค...
ผู้แต่ง : อ.พรหทัย วงษ์ประเสริฐ
เป็นการสอนมัดเชือกแบบเมคราเม่ เพื่อใช้ทำ...

ราคา 160 บาท

  

 

กระเป๋ารูด...
ผู้แต่ง : โดนัทแอนด์มายมิ้นท์
กระเป๋าถักโครเชต์มีหลายรูปแบบหลายขนาด แล...

ราคา 180 บาท

  

 

กระเป๋าเชื...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย
รวมเทคนิคการถักกระเป๋าโครเชต์เชือกร่มรูป...

ราคา 200 บาท

  

 

กระเป๋าเชื...
ผู้แต่ง : วัชรี ทองพันชั่ง
เป็นการถักไหมพรมอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถส...

ราคา 180 บาท

  

 

กระเป๋าถัก...
ผู้แต่ง : อรพรรณ ทองอุ่น
การนำไหมพรมแฟนซีสีสวยมาถักเป็นกระเป๋า มี...

ราคา 200 บาท

  

 

กระเป๋าปิ๊...
ผู้แต่ง : กัญญาณัฐ จงท่องกลาง
เป็นงานถักไหมพรมเป็นกระเป๋าใส่สตางค์ ด้ว...

ราคา 200 บาท

  

 

กระเป๋าผ้า...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเทคนิคการตัดเย็บที่ไ...

ราคา 200 บาท

  

 

กระเป๋าผ้า...
ผู้แต่ง : กีรติญา สอนเนย, จิราพัทธ์ แก้ว...
ผ้าขาวม้าถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ...

ราคา 200 บาท

  

 

กระทงใส่ขอ...
ผู้แต่ง : สุพัสดา ศรีอุดร
การประดิษฐ์งานใบตองเป็นภาชนะสำหรับใส่ของ...

ราคา 160 บาท

  

 

กระทงลอย
ผู้แต่ง : อ.ศุภลักษณ์ ทับทวี
อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงลอยด้วยวัสด...

ราคา 160 บาท

  

 

กระทงลอยวิ...
ผู้แต่ง : จักรพันธ์ รูปงาม
อธิบายวิธีการพับกลีบใบตองแบบต่างๆ และขั้...

ราคา 160 บาท

  

 

กระทงลอยจา...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ, รัตน...
การประดิษฐ์กระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ...

ราคา 160 บาท

  

 

กระทงลอยดอ...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย
ในเล่มนี้มีการออกแบบกระทงลอยไว้ 10 แบบ แ...

ราคา 160 บาท